Kaupallisten yhteistöiden merkitseminen

Tiesithän, että kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa on selvästi tultava ilmi sen kaupallinen tarkoitus sosiaalisen median kanavasta riippumatta sekä kenen tuotetta markkinoidaan. Tämä ei siis ole ainoastaan hyvä tapa, vaan se on todellakin määritelty laissa. Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin hän on mainonnan kohteena.

Pidä siis huoli, että muistat aina tehdä oikeanlaiset merkinnät heti postauksen alkuun. Voit merkitä yhteistyömerkinnät näin:

Mainos [Yrityksen X] kanssa 

TAI

Kaupallinen yhteistyö [Yrityksen X] kanssa

Yritys on vastuussa omasta mainonnastaan ja näin velvollinen kertomaan asiasta vaikuttajalle. Merkintöjen tekeminen taas on vaikuttajan vastuulla. Vastuu siis jakautuu molempien osapuolten kesken.

Katso esimerkki kaupallisesta yhteistyöstä: